Vytlačiť

Skúška - Bivak JRC Quad 2 Man Continental

Posted in Video

Skúška rozloženia nového bivaku pred začiatkom rybárskej sezóny. -:) || A check of the taking the new bivouac before of open seasonFotogaléria | Články